חומרים פרסומים ועדכונים מתא חומרים מסוכנים וגהות בלשכת ממוני הבטיחות

מסמכים מתא חומרים מסוכנים

 

מאמרים מקצועים

  1. גופי החרום בישראל לא ערוכים לטיפול באירועי חומרים מסוכנים תקריות חומרים מסוכנים
  2. מנחה לניהול בטיחות בשגרת קורונה – נכון ל 01.05.2020