סכום פעילות של הועדה מייעצת לבטיחות אש בלשכה – 31/01/2021