מבנה אירגוני

עו"ד רוני שדה

ראש לשכת ממוני הבטיחות בישראל

לוגיסטיקה כספים ודוברות

גיל אלבוים

חבר ועד
ומנהל לוגיסטיקה ותפעול

ארז נוב

מנהל מערכות מידע וכספים

טל לוי

חבר ועד
ודובר לשכת ממוני הבטיחות בישראל

איתי יונסי

קשרי קהילה

חברי ועד לשכת ממוני הבטיחות בישראל – מקצוענים זה אנחנו (ע.ר)

מורן טולדו

חבר ועד

רומן פובולוצקי

חבר ועד

יהודה ניקרוג

חבר ועד

דרור גליקסמן

חבר ועד

קאסם קדמאני

חבר ועד

עוזי פניש

חבר ועד

וועדות מייעצות

אבישי מ’ רייכמן

יו"ר הוועדה המייעצת למבדקים במוסדות חינוך

איציק סבג

יו"ר הוועדה המייעצת לבטיחות אש

חיים בנון

יו"ר הוועדה המייעצת לבטיחות בנייה

יו"ר וועדה מייעצת לחומרים מסוכנים וגהות

ועדת ביקורת לשכת ממוני הבטיחות – מקצוענים זה אנחנו (ע.ר)

אלי ( ק ) כהן

יו"ר ועדת ביקורת

איילת צימרמן

חברת ועדת ביקורת