בטיחות בעבודה עם קבלנים *באר שבע*

כל עבודה הנעשית בעזרת קבלנים חיצוניים, טומנת בחובה סיכונים הן עקב אופי העבודה שאינה בליבת העשייה של מזמין העבודה והן עקב התרשלות צפויה של מזמין העבודה בבחירת הקבלן. ביום עיון ייחודי זה נבחן לעומק את מעורבותו לפי הדין של ממונה הבטיחות הנדרשת לעת עבודה עם קבלנים בשטח המפעל ולרבות את ניהול הסיכונים המיטבי הן לפי דין ונוהל מפע"ר והן לפי הנעשה במקומות עבודה מובילים במשק.

יום הכשירות יועבר ע׳י עו׳ד רוני שדה.

מה בתוכנית

 • שעות: 09:00-15:00
 • מחיר:100 ₪
 • מיקום: בית יד לבנים באר שבע דרך יצחק רגר
 • מספר מפגשים: 1
 • אישור כשירות: 1084601
 • תאריך התחלה: 23/01/2024
 • תאריך סיום: 23/01/2024
 • אשכול: 5

ימי עיון נוספים קרובים

27 Feb - 27 Mar

מארז השתלמויות – עדכון בחיקוקי הבטיחות ובנהלי מפע"ר *באר שבע* עו"ד רוני שדה
 • 08:30-16:00
 • 953316, 959326, 944274
 • אשכול: 5

09 Oct - 09 Oct

בטיחות במחסנים *באר שבע* טל לוי
 • 15:00-20:000
 • 1041660
 • אשכול: 5

07 Aug - 07 Aug

בטיחות במחסנים *באר שבע* טל לוי
 • 15:00-20:000
 • 1041660
 • אשכול: 5

08 Feb - 08 Feb

מיגון מכונות – תכנון מגינים *חיפה* מורן טולדו
 • 15:00-20:00
 • 1036867
 • אשכול: 5
Share on Facebook