היסטורית ימי עיון - אשכון 12

05 Dec - 05 Dec

עזרה ראשונה והחייאה – אמיתי הדרכות ע"ר *עכו* אמיתי - הדרכות עזרה ראשונה
  • 15:00-20:00
  • 1025973
  • אשכול: 12

20 Dec - 20 Dec

עזרה ראשונה והחייאה – אמיתי הדרכות ע"ר *באר שבע* אמיתי - הדרכות עזרה ראשונה
  • 15:00-20:00
  • 1025973
  • אשכול: 12
טען עוד
Share on Facebook