01/23

03 Jan - 10 Jan

** מרכז ** בריאות תעסוקתית יוסי קופל
  • 15:00-20:00
  • 899412
  • אשכול: 2

09 Jan - 09 Jan

*** חדש חדש ** בחצור ** ריענון מדריכי עבודה בגובה חברת מיט"ר - המרכז הישראלי לבטיחות וטורבינות רוח
  • 08:00-17:00
  • 925696
  • אשכול: 10

11 Jan - 11 Jan

### חדש באר שבע ### ניהול ויזואלי להפחתת הסיכונים במכונות מורן טולדו
  • 15:00-20:00
  • 1017685
  • אשכול: 5
טען עוד
Share on Facebook