2/22

08 Feb - 15 Feb

תחקירני בטיחות עוזי זומר
 • 08:30-14:30 בכל יום
 • 831851
 • אשכול: 2

09 Feb - 09 Feb

חקירת גורמי שורש של תאונת עבודה ד"ר אבי גריפל
 • 08:30-14:30
 • 866135
 • אשכול: 5

16 Feb - 16 Feb

גיהות תעסוקתית אברהם דריקס
 • 08.30-14.30
 • 936791
 • אשכול: 2

21 Feb - 21 Feb

בטיחות בחשמל 1 דוד מזרחי
 • 08.30-14.30
 • 954701
 • אשכול: 7

23 Feb - 23 Feb

ניהול סיכונים בגישת המחסומים ושיטת עניבת הפרפר דר אבי גריפל
 • 08:30-14:30
 • 874836
 • אשכול: 5

08 Feb - 08 Feb

קרינה בלתי מייננת נצ"מ בדימוס עוזי זומר
 • 15:00-20:000
 • 955387
 • אשכול: 2
טען עוד
Share on Facebook