6/22

01

Jun

22

Jun

מכין תוכנית בטיחות

מכללת שבירו

 • 33 שעות
 • 766538
 • 5

13

Jun

11

Jul

השתלמות בגז פחממני מעובה (גפ"מ)

בית הספר למקצועות הגז - פז גז (13.6 ,20.6, 27.6 ,4.7, 11.7)

 • 08:30-15:30
 • 754711
 • 9

14

Jun

14

Jun

14

Jun

14

Jun

ציוד מגן אישי

יהודה נייקרוג

 • 14:30-20:00
 • 925694
 • 5

29

Jun

27

Jul

השתלמות ממונה בטיחות אש

המרכז לבטיחות אש - לונגו (29.6, 6.7, 13.7, 20.7, 27.7)

 • 08.00-16:00
 • 818050
 • 8
טען עוד
כל הזכויות שמורות ללשכת ממוני הבטיחות
Share on Facebook