היסטוריית ימי עיון - אשכול 2

28 Feb - 28 Feb

ניטול ידני – מרצה מטעם חברת ארגונומיים צביקה כץ/טניה
 • 08.30-14.30
 • 861032
 • אשכול: 2 (חובה)

04 Mar - 04 Mar

פעולות ישיבה לעומת עמידה – ארגונומיה צביקה כץ
 • 14:30-20:00
 • 861035
 • אשכול: 2 (חובה)

22 Jun - 22 Jun

מיגון מכונות – רובוטים וקובוטים מרצה: מורן טולדו
 • 08.30-14.30
 • 857716
 • אשכול: 5 (חובה)

08 Jul - 09 Jul

קרינה בלתי מייננת עוזי זומר
 • 08.30-14.30 (לכל מפגש)
 • 843017
 • אשכול: 2 (חובה)

12 Jul - 12 Jul

פעולות ישיבה לעומת עמידה – ארגונומיה צביקה כץ
 • 14:30-20:00
 • 861035
 • אשכול: 2 (חובה)

26 Aug - 26 Aug

בטיחות בקרינה מייננת יוסי קופל
 • 08.30-14.30
 • 902007
 • אשכול: 2

05 Oct - 05 Oct

ניטול ידני – מרצה מטעם חברת ארגונומיים צביקה כץ/טניה
 • 08.30-14.30
 • 861032
 • אשכול: 2

21 Oct - 21 Oct

גיהות תעסוקתית אברהם דריקס
 • 08.30-14.30
 • 835805
 • אשכול: 2

15 Nov - 22 Nov

בריאות תעסוקתית יוסי קופל
 • 08:30-14:40
 • 899412
 • אשכול: 2

15 Dec - 15 Dec

בטיחות בקרינה מייננת יוסי קופל
 • 08.30-14.30
 • 902007
 • אשכול: 2

16 Feb - 16 Feb

גיהות תעסוקתית אברהם דריקס
 • 08.30-14.30
 • 936791
 • אשכול: 2

01 Mar - 10 Mar

קרינה בלתי מייננת נצ"מ בדימוס עוזי זומר
 • 08.30-14.30 (לכל מפגש, יומיים)
 • 956633
 • אשכול: 2

15 Mar - 15 Mar

פעולות ישיבה לעומת עמידה – ארגונומיה צביקה כץ
 • 08:30-14:30
 • 861035
 • אשכול: 2

29 Mar - 22 Nov

בריאות תעסוקתית יוסי קופל
 • 08:30-14:30
 • 899412
 • אשכול: 2

03 Jan - 10 Jan

** מרכז ** בריאות תעסוקתית יוסי קופל
 • 15:00-20:00
 • 899412
 • אשכול: 2

07 Feb - 14 Feb

** דרום ** בריאות תעסוקתית יוסי קופל
 • 15:00-20:00
 • 899412
 • אשכול: 2

08 Feb - 08 Feb

קרינה בלתי מייננת נצ"מ בדימוס עוזי זומר
 • 15:00-20:000
 • 955387
 • אשכול: 2

16 Mar - 23 Mar

** צפון** בריאות תעסוקתית יוסי קופל
 • 15:00-20:00
 • 899412
 • אשכול: 2

03 May - 31 May

השתלמות ממונה בטיחות אש המרכז לבטיחות אש - לונגו
 • 08.00-16:00
 • 818050
 • אשכול: 8
טען עוד
Share on Facebook