היסטוריית ימי עיון - אשכול 3

18 Mar - 18 Mar

ניהול הסיכונים בעבודות בנייה עו"ד רוני שדה
 • 08.30-14.30
 • 848192
 • אשכול: 3 (חובה)

17 Jun - 17 Jun

הסיכונים כתוצאה מאי מסירת מידע והדרכת עובדים ודרכי מניעתם עו"ד רוני שדה
 • 08.30-14.30
 • 848215
 • אשכול: 3 (חובה)

20 Jul - 20 Jul

ניהול הסיכונים בעבודות בנייה עו"ד רוני שדה
 • 08.30-14.30
 • 848192
 • אשכול: 3 (חובה)

12 Sep - 12 Sep

היבטי בטיחות בהפעלת משאבות בטון נחמן כהן
 • 08.30-14.30
 • 857724
 • אשכול: 3

18 Oct - 18 Oct

הסיכונים כתוצאה מאי מסירת מידע והדרכת עובדים ודרכי מניעתם עו"ד רוני שדה
 • 08.30-14.30
 • 848215
 • אשכול: 3

26 Oct - 26 Oct

בטיחות בבניה פיגומים אינג' אמיר ביאר
 • 08.30-14.30
 • 848212
 • אשכול: 3

27 Dec - 18 Oct

הסיכונים כתוצאה מאי מסירת מידע והדרכת עובדים ודרכי מניעתם עו"ד רוני שדה
 • 08.30-14.30
 • 848215
 • אשכול: 3

13 Jan - 13 Jan

הסיכונים כתוצאה מאי מסירת מידע והדרכת עובדים ודרכי מניעתם עו"ד רוני שדה
 • 08.30-14.30
 • 848215
 • אשכול: 3

13 Jan - 13 Jan

הסיכונים כתוצאה מאי מסירת מידע והדרכת עובדים ודרכי מניעתם עו"ד רוני שדה
 • 08.30-14.30
 • 925690
 • אשכול: 3

23 Mar - 23 Mar

הסיכונים כתוצאה מאי מסירת מידע והדרכת עובדים ודרכי מניעתם עו"ד רוני שדה
 • 08:30-14:30
 • 925690
 • אשכול: 3

30 Mar - 30 Mar

הסיכונים כתוצאה מאי מסירת מידע והדרכת עובדים ודרכי מניעתם עו"ד רוני שדה
 • 14:30-20:00
 • 925690
 • אשכול: 3

19 Mar - 19 Mar

הסיכונים כתוצאה מאי מסירת מידע והדרכת עובדים ודרכי מניעתם עו"ד רוני שדה
 • 08:30-15:00
 • 925690
 • אשכול: 3

23 Mar - 23 Mar

הסיכונים כתוצאה מאי מסירת מידע והדרכת עובדים ודרכי מניעתם עו"ד רוני שדה
 • 09:00-15:00
 • 925690
 • אשכול: 3

28 Aug - 21 Mar

ריענון מדריכי עבודה בגובה חברת : פ.ס.ק רופ אקסס יבנה
 • 28/08/2023
 • 752705
 • אשכול: 10
טען עוד
Share on Facebook