היסטוריית ימי עיון - אשכול 7

04 Feb - 04 Feb

בטיחות בחשמל 1 דוד מזרחי
 • 08.30-14.30
 • 851797
 • אשכול: 7 (חובה)

23 Feb - 23 Feb

בטיחות בחשמל 2 מהנדס שגב קיים
 • 14:30-20:00
 • 860919
 • אשכול: 7 (חובה)

10 Mar - 24 Mar

השתלמות בחשמל דוד מזרחי - השתלמות תלת יומית (10.17.24/03/2021)
 • 08.30-14.30
 • 866142
 • אשכול: 7 (חובה)

03 May - 03 May

בטיחות בחשמל 3 בן עמי כופר
 • 14:30-20:00
 • 866180
 • אשכול: 7 (חובה)

01 Jul - 01 Jul

בטיחות בחשמל 3 בן עמי כופר
 • 08.30-14.30
 • 866180
 • אשכול: 7 (חובה)

30 Sep - 30 Sep

בטיחות בחשמל 2 מהנדס שגב קיים
 • 08:30-14:30
 • 860919
 • אשכול: 7

25 Jan - 25 Jan

בטיחות בחשמל 2 מהנדס שגב קיים
 • 08:30-14:30
 • 860919
 • אשכול: 7

21 Feb - 21 Feb

בטיחות בחשמל 1 דוד מזרחי
 • 08.30-14.30
 • 954701
 • אשכול: 7

29 Mar - 29 Mar

בטיחות בחשמל 1 דוד מזרחי
 • 08.30-14.30
 • 954701
 • אשכול: 7

11 Jul - 11 Jul

בטיחות בחשמל 2 מהנדס שגב קיים
 • 15:00-20:00
 • 860919
 • אשכול: 7

01 May - 01 May

בטיחות בחשמל 1 *נתניה דוד מזרחי
 • 15:00-20:00
 • 954701
 • אשכול: 7

10 May - 10 May

בטיחות בחשמל 1 *נתניה דוד מזרחי
 • 15:00-20:00
 • 954701
 • אשכול: 7
טען עוד
Share on Facebook