היסטוריית ימי עיון - אשכול 7

04

Feb

04

Feb

בטיחות בחשמל 1

דוד מזרחי

 • 08.30-14.30
 • 851797
 • 7 (חובה)

23

Feb

23

Feb

בטיחות בחשמל 2

מהנדס שגב קיים

 • 14:30-20:00
 • 860919
 • 7 (חובה)

10

Mar

24

Mar

השתלמות בחשמל

דוד מזרחי - השתלמות תלת יומית (10.17.24/03/2021)

 • 08.30-14.30
 • 866142
 • 7 (חובה)

03

May

03

May

בטיחות בחשמל 3

בן עמי כופר

 • 14:30-20:00
 • 866180
 • 7 (חובה)

01

Jul

01

Jul

בטיחות בחשמל 3

בן עמי כופר

 • 08.30-14.30
 • 866180
 • 7 (חובה)

30

Sep

30

Sep

בטיחות בחשמל 2

מהנדס שגב קיים

 • 08:30-14:30
 • 860919
 • 7

25

Jan

25

Jan

בטיחות בחשמל 2

מהנדס שגב קיים

 • 08:30-14:30
 • 860919
 • 7

21

Feb

21

Feb

בטיחות בחשמל 1

דוד מזרחי

 • 08.30-14.30
 • 954701
 • 7

29

Mar

29

Mar

בטיחות בחשמל 1

דוד מזרחי

 • 08.30-14.30
 • 954701
 • 7

11

Jul

11

Jul

בטיחות בחשמל 2

מהנדס שגב קיים

 • 15:00-20:00
 • 860919
 • 7

01

May

01

May

בטיחות בחשמל 1 *נתניה

דוד מזרחי

 • 15:00-20:00
 • 954701
 • 7

10

May

10

May

בטיחות בחשמל 1 *נתניה

דוד מזרחי

 • 15:00-20:00
 • 954701
 • 7
טען עוד
כל הזכויות שמורות ללשכת ממוני הבטיחות
Share on Facebook