בטיחות בעבודה בעידן הקורונה – תקנות,פרסומים רשמיים ותגובות

1. פרסומים רשמיים

המוסד לבטיחות וגיהות בטיחות בעבודה מזעור הידבקות מנגיף Covid 19 במקום העבודה

התייחסות למכתב בוני הארץ מתאריך 22.3.2020 בנושא בטיחות עובדים מנגיף Covid 19

צעדים לשמירת הבטיחות בענף הבניה לשרת השיכון שר העבודה ושר הבריאות

התייחסות לשכת ממוני הבטיחות בישראל בדבר הוצאת ממונה בטיחות חבר הלשכה לחלת או חופשה כפויה בתקופת התפשטות נגיף הקורונה

התאחדות התעשיינים קובץ המלצות לצמצום התפשטות נגיף הקורונה במפעלים

מנהל הבטיחות הארכת תוקף אישורים רגולטורים 30.3.2020

2020-04-01 לבישת מסכות פה-אף במרחב הציבורי בכדי להקטין את סיכון ההדבקה

הצטרפות לבגצ עצמאים- לשכת הממונים

 

2. תקנות לשע"ח מעודכנות

קובץ התקנות 8469 – צו לבישת מסיכות

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), תשף-2020

תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תשף-2020

 

3. מסמכים ישימים

טופס הצהרת בריאות – משרד הבריאות

הנחיות ללבישת מסכות בערבית

הנחיות ללבישת מסכות בעברית

הנחיות ללבישת מסכות ברוסית

 

Share on Facebook