בקשה לצמצום זמני של ימי העיון – 12.07.2020

בקשת לשכת ממוני הבטיחות- מקצוענים זה אנחנו לציצמום זמני של ימי העיון