דיווח ממוחשב על תאונת עבודה – מנהל הבטיחות

שימו לב לחידוש באתר מנהל בטיחות אשר מאפשר, באופן מקוון ומכל מקום, לדווח על התרחשות תאונת עבודה. הדיווח כולל פרטים על התאונה, חומרתה, הגורמים לה ופרטי הנפגע.

דיווח על תאונה באופן מקוון צריכה להעשות בכפוף לפקודת התאונות ומחלות משלח יד (הודעה)-1945.

מצ"ב קישור לדיווח

טופס דיווח תאונות ממוחשב

 

Share on Facebook