דרישה להגדרת "תיקון יסודי" בתקנות עגורני צריח.

Share on Facebook