דרישה להגדרת "תיקון יסודי" בתקנות עגורני צריח.

התייחסות לשכת ממוני הבטיחות להגדרת תיקון יסודי של עגורן צריח ונספח