הארכת אישור כשירות ממונה בטיחות, בשל משבר הקורונה

הודעה חשובה לממוני הבטיחות בישראל

בעקבות פניית היועמ"ש של לשכת ממוני הבטיחות בישראל – מקצוענים זה אנחנו (ע.ר), עורך הדין רוני שדה אל מינהל הבטיחות בנושא הפחתת נטל רגולטורי בשל משבר הקרונה מתאריך 11.04.20
התקבלה הבוקר תשובה רשמית מאת, מר אריק טייב , מנהל תחום רישוי והסמכות במינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

להלן תשובתו:
"אישור שפקע ותוקפו הוארך לפי חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (כהונות, הסמכות, אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים) ( הוראת שעה- נגיף הקורונה החדש), התש"ף-202, יראו אותו כאילו עמד בתוקפו גם בימים אלה עד שיעבור החוק בכנסת".

המשמעות החשובה:

אישור כשירות שתוקפו פג/ יפוג בין 10.3.20 -30.6.20, תוקפו יוארך באופן אוטומטי  ל-3 חודשים מיום התפוגה.

ביחד נעשה ונצליח. עו"ד רוני שדה והנהלת לשכת ממוני הבטיחות- מקצוענים זה אנחנו (ע.ר).
Share on Facebook