הודעה לחברים

חברות וחברים שלום, אני מצרף את התייחסות לשכת ממוני הבטיחות בישראל למינהל הבטיחות לדו"ח הערכת השפעות אסדרת תחום זיקוקין דינור כפי שהופצה להערות הציבור ובע"ה נעשה ונצליח ותודה לאבי איילון אשר פעל רבות מטעם לשכת ממוני הבטיחות בישראל על הכנת ההתייחסות המקצועית. עו"ד רוני שדה- יו"ר לשכת ממוני הבטיחות בישראל

לצפייה לחצו כאן

Share on Facebook