הודעות לשכת ממוני הבטיחות – 04/05.2020

הודעה מס' 1 לחברי העמותה מתאריך 01.04.2020

הודעה מס' 2 לחברי העמותה מתאריך 08.04.2020

הודעה מס' 3 לחברי העמותה מתאריך 13.05.2020