הערות לדו"ח רגולציה בנושא תיקון תקנות עגורני צריח

מצ"ב קישור להערות