הצעת חוק לשמירה על בטיחות במעליות, התשפ"א-2021

Share on Facebook