הצעת חוק לשמירה על בטיחות במעליות, התשפ"א-2021

safety-and-health_elevators-ria