התייחסות לשכת ממוני הבטיחות להצעת חוק לשמירה על בטיחות במעליות

Share on Facebook