התייחסות לשכת ממוני הבטיחות להצעת חוק לשמירה על בטיחות במעליות

התייחסות לשכת ממוני הבטיחות לריה בנושא מעליות – 6.2.2022