התייחסות לשכת ממוני הבטיחות לנוהל עבודת עגורני צריח במצבי קיצון

התייחסות לשכת ממוני הבטיחות לנוהל עבודת עגורני צריח במצבי קיצון