טפסי דיווח אחידים לרשות כיבוי אש

 

טופס 1- אישור התקנה עד 10 גלגלונים לכיבוי אש – על-פי תקן ישראלי 2206 חלק 2

טופס 2 – אישור תכנון והתקנה עד 10 מתזים – לפי תקן ישראלי 159 – מערכות מתזים- התקנה

טופס 2 – אישור תקינות ציוד כיבוי – תחזוקה מטפים מיטלטלים

טופס 3 – אישור תקינות מערכת חשמל ותאורת חירום

טופס 4 – אישור תחזוקה מערכת גילוי אש

טופס 5 – אישור תקינות כיבוי בלוחות חשמל

טופס 6- כריזת חירום

טופס 7 – אישור תקינות מערכת אוטומטית לכיבוי אש ספרינקלרים

טופס 8 – אישור תקינות גנרטור חירום

טופס 9 א – אישור תקינות מערכת כיבוי במנדפים לפי תי 5356 חלק 2

טופס 9 ב – אישור תקינות מערכת כיבוי במנדפים לפי תי 5356 חלק 1

טופס 10 – אישור תקינות מערכת שליטה בעשן

טופס 11- אישור תקינות מערכת מיזוג

טופס 12 – אישור הגשת העתק תיק מפעל

טופס 13-אישור ביצוע עדכון תיק שטח

טופס 14- אישור ביצוע הדרכת עובדים

טופס 15 -גובה אחסנה

טופס 16- ניקוי מנדפים בהתאם לתקן ישראלי 1001 חלק 6

טופס 17 – אישור הגשת היתר רעלים

טופס 18- נספח אחיד גז

טופס 19 – הצהרת בעל העסק נכס בנושא זיקוקי דינור או כל אמצעי פירוטכניקה

Share on Facebook