מאמר דעה מתוך עיתון "כלכליסט"- שר הבטיחות בעבודה

 

מאמר מתוך עיתון כלכליסט, באשר לצורך לשר יעודי בתחום הבטיחות בעבודה

גם לשכת ממוני הבטיחות בישראל (ע.ר) מוזכרת במאמר בתור הגוף שצריך להתייעץ איתו.