מנהל הבטיחות – הודעה בדבר הארכת תוקף אישורים רגולטוריים – 21/07/2020

news_regulations-permits2 (1)