נהלי הלשכה – נוהל 003 – התקשרות עם ספקים – 22.07.2020

נוהל 003 – התקשרות עם ספקים