נוהל המצאת תעודות התקנה של מערכות גילוי וכיבוי אש קיימות 1.12.21

 נוהל המצאת תעודות התקנה של מערכות גילוי וכיבוי אש קיימות 1.12.21