נ גוגמא : עדכון בדבר חוזר מנכ"ל 2021

פרוטוקול מספר 11- 18.4.2021