סיכום פגישת מפע"ר עם נציגי לשכת ממוני הבטיחות 24.05.2020

סיכום פגישת מפע"ר עם נציגי לשכת ממוני הבטיחות- 24.05.2020