פנייה למפע"ר הכרה בהכשרה פנים מפעלית לטפסן ובעלי מקצוע בבניין 19.11.2020

פנייה למפער הכרה בהכשרה פנים מפעלית לטפסן ובעלי מקצוע בבניין 19.11.2020