על תחזוקת האתר אחראית מנהלת משרד הלשכה – איריס בטלפון……

א. הארגון הנוכחי לא מצליח לעמוד ביעדים והמשימות שלו במשך שנים, ראו דו"ח רשם העמותות.

ב. תחרות זה דבר בריא ואין שום מניעה שיקום גוף נוסף.

ג. אכן הארגון קיים המון שנים, יש לי רק שאלה אחת אליך, מה הארגון נתן לך במהלך שנות חברותך?

אכן היה עדיף גוף אחד, אנו רוצים להיות הגוף האחד והיחיד שייצג את כלל ממוני הבטיחות.

א. המטרות שלנו שונות ממטרות הארגון הנוכחי, הן מטרות ממוקדות ספציפיות וברות יישום.

ב. אנחנו נהיה ארגון רזה שלא יעמיס עלויות על הממונים ויביא כספים מבחוץ.

ג. אנחנו מביאים דם צעיר, רוח חדשה ומחשבה יצירתית אשר תביא לשינוי בתפיסת תפקיד הממונה.

ד. אנחנו מתחייבים לפעול ליישום דו"ח ועדת אדם.

ה. מתחייבים לשקיפות מלאה.

א. ימי עיון איכותיים ומוזלים ( ובשלב ההקמה אף בחינם , בהתאם למגבלות ).

ב. יעוץ משפטי בהתאם לנהלי הלשכה.

ג. שותפות מלאה.

א. אנחנו דואגים לעתיד שלנו ולא משאירים אותו ליד הגורל.

ב. בטיחות זה לדאוג גם לאחר ובצוות ההקמה ישנם אנשים שזה מהות אישיותם.

את ממוני הבטיחות בארץ, אין שום גוף עסקי שמסתתר מאחור.

בשלב הראשון אין עלות הצטרפות, לאחר מספר חודשים בהתאם להחלטת אסיפה כללית יוגדר סכום חברות אשר בגינו יינתנו ימי כישרות לחברים.

א. כן אין מניעה לכך.

ב. כל ממונה בטיחות בעל אישור כשירות יוכל להיות חבר והכל בהתאם לתקנון הלשכה.

על תחזוקת האתר אחראית מנהלת משרד הלשכה – איריס בטלפון……

א. הארגון הנוכחי לא מצליח לעמוד ביעדים והמשימות שלו במשך שנים, ראו דו"ח רשם העמותות.

ב. תחרות זה דבר בריא ואין שום מניעה שיקום גוף נוסף.

ג. אכן הארגון קיים המון שנים, יש לי רק שאלה אחת אליך, מה הארגון נתן לך במהלך שנות חברותך?

אכן היה עדיף גוף אחד, אנו רוצים להיות הגוף האחד והיחיד שייצג את כלל ממוני הבטיחות.

א. המטרות שלנו שונות ממטרות הארגון הנוכחי, הן מטרות ממוקדות ספציפיות וברות יישום.

ב. אנחנו נהיה ארגון רזה שלא יעמיס עלויות על הממונים ויביא כספים מבחוץ.

ג. אנחנו מביאים דם צעיר, רוח חדשה ומחשבה יצירתית אשר תביא לשינוי בתפיסת תפקיד הממונה.

ד. אנחנו מתחייבים לפעול ליישום דו"ח ועדת אדם.

ה. מתחייבים לשקיפות מלאה.

א. ימי עיון איכותיים ומוזלים ( ובשלב ההקמה אף בחינם , בהתאם למגבלות ).

ב. יעוץ משפטי בהתאם לנהלי הלשכה.

ג. שותפות מלאה.

א. אנחנו דואגים לעתיד שלנו ולא משאירים אותו ליד הגורל.

ב. בטיחות זה לדאוג גם לאחר ובצוות ההקמה ישנם אנשים שזה מהות אישיותם.

את ממוני הבטיחות בארץ, אין שום גוף עסקי שמסתתר מאחור.

בשלב הראשון אין עלות הצטרפות, לאחר מספר חודשים בהתאם להחלטת אסיפה כללית יוגדר סכום חברות אשר בגינו יינתנו ימי כישרות לחברים.

א. כן אין מניעה לכך.

ב. כל ממונה בטיחות בעל אישור כשירות יוכל להיות חבר והכל בהתאם לתקנון הלשכה.

על תחזוקת האתר אחראית מנהלת משרד הלשכה – איריס בטלפון……

א. הארגון הנוכחי לא מצליח לעמוד ביעדים והמשימות שלו במשך שנים, ראו דו"ח רשם העמותות.

ב. תחרות זה דבר בריא ואין שום מניעה שיקום גוף נוסף.

ג. אכן הארגון קיים המון שנים, יש לי רק שאלה אחת אליך, מה הארגון נתן לך במהלך שנות חברותך?

אכן היה עדיף גוף אחד, אנו רוצים להיות הגוף האחד והיחיד שייצג את כלל ממוני הבטיחות.

א. המטרות שלנו שונות ממטרות הארגון הנוכחי, הן מטרות ממוקדות ספציפיות וברות יישום.

ב. אנחנו נהיה ארגון רזה שלא יעמיס עלויות על הממונים ויביא כספים מבחוץ.

ג. אנחנו מביאים דם צעיר, רוח חדשה ומחשבה יצירתית אשר תביא לשינוי בתפיסת תפקיד הממונה.

ד. אנחנו מתחייבים לפעול ליישום דו"ח ועדת אדם.

ה. מתחייבים לשקיפות מלאה.

א. ימי עיון איכותיים ומוזלים ( ובשלב ההקמה אף בחינם , בהתאם למגבלות ).

ב. יעוץ משפטי בהתאם לנהלי הלשכה.

ג. שותפות מלאה.

א. אנחנו דואגים לעתיד שלנו ולא משאירים אותו ליד הגורל.

ב. בטיחות זה לדאוג גם לאחר ובצוות ההקמה ישנם אנשים שזה מהות אישיותם.

את ממוני הבטיחות בארץ, אין שום גוף עסקי שמסתתר מאחור.

בשלב הראשון אין עלות הצטרפות, לאחר מספר חודשים בהתאם להחלטת אסיפה כללית יוגדר סכום חברות אשר בגינו יינתנו ימי כישרות לחברים.

א. כן אין מניעה לכך.

ב. כל ממונה בטיחות בעל אישור כשירות יוכל להיות חבר והכל בהתאם לתקנון הלשכה.

על תחזוקת האתר אחראית מנהלת משרד הלשכה – איריס בטלפון……

א. הארגון הנוכחי לא מצליח לעמוד ביעדים והמשימות שלו במשך שנים, ראו דו"ח רשם העמותות.

ב. תחרות זה דבר בריא ואין שום מניעה שיקום גוף נוסף.

ג. אכן הארגון קיים המון שנים, יש לי רק שאלה אחת אליך, מה הארגון נתן לך במהלך שנות חברותך?

אכן היה עדיף גוף אחד, אנו רוצים להיות הגוף האחד והיחיד שייצג את כלל ממוני הבטיחות.

א. המטרות שלנו שונות ממטרות הארגון הנוכחי, הן מטרות ממוקדות ספציפיות וברות יישום.

ב. אנחנו נהיה ארגון רזה שלא יעמיס עלויות על הממונים ויביא כספים מבחוץ.

ג. אנחנו מביאים דם צעיר, רוח חדשה ומחשבה יצירתית אשר תביא לשינוי בתפיסת תפקיד הממונה.

ד. אנחנו מתחייבים לפעול ליישום דו"ח ועדת אדם.

ה. מתחייבים לשקיפות מלאה.

א. ימי עיון איכותיים ומוזלים ( ובשלב ההקמה אף בחינם , בהתאם למגבלות ).

ב. יעוץ משפטי בהתאם לנהלי הלשכה.

ג. שותפות מלאה.

א. אנחנו דואגים לעתיד שלנו ולא משאירים אותו ליד הגורל.

ב. בטיחות זה לדאוג גם לאחר ובצוות ההקמה ישנם אנשים שזה מהות אישיותם.

את ממוני הבטיחות בארץ, אין שום גוף עסקי שמסתתר מאחור.

בשלב הראשון אין עלות הצטרפות, לאחר מספר חודשים בהתאם להחלטת אסיפה כללית יוגדר סכום חברות אשר בגינו יינתנו ימי כישרות לחברים.

א. כן אין מניעה לכך.

ב. כל ממונה בטיחות בעל אישור כשירות יוכל להיות חבר והכל בהתאם לתקנון הלשכה.

על תחזוקת האתר אחראית מנהלת משרד הלשכה – איריס בטלפון……

א. הארגון הנוכחי לא מצליח לעמוד ביעדים והמשימות שלו במשך שנים, ראו דו"ח רשם העמותות.

ב. תחרות זה דבר בריא ואין שום מניעה שיקום גוף נוסף.

ג. אכן הארגון קיים המון שנים, יש לי רק שאלה אחת אליך, מה הארגון נתן לך במהלך שנות חברותך?

אכן היה עדיף גוף אחד, אנו רוצים להיות הגוף האחד והיחיד שייצג את כלל ממוני הבטיחות.

א. המטרות שלנו שונות ממטרות הארגון הנוכחי, הן מטרות ממוקדות ספציפיות וברות יישום.

ב. אנחנו נהיה ארגון רזה שלא יעמיס עלויות על הממונים ויביא כספים מבחוץ.

ג. אנחנו מביאים דם צעיר, רוח חדשה ומחשבה יצירתית אשר תביא לשינוי בתפיסת תפקיד הממונה.

ד. אנחנו מתחייבים לפעול ליישום דו"ח ועדת אדם.

ה. מתחייבים לשקיפות מלאה.

א. ימי עיון איכותיים ומוזלים ( ובשלב ההקמה אף בחינם , בהתאם למגבלות ).

ב. יעוץ משפטי בהתאם לנהלי הלשכה.

ג. שותפות מלאה.

א. אנחנו דואגים לעתיד שלנו ולא משאירים אותו ליד הגורל.

ב. בטיחות זה לדאוג גם לאחר ובצוות ההקמה ישנם אנשים שזה מהות אישיותם.

את ממוני הבטיחות בארץ, אין שום גוף עסקי שמסתתר מאחור.

בשלב הראשון אין עלות הצטרפות, לאחר מספר חודשים בהתאם להחלטת אסיפה כללית יוגדר סכום חברות אשר בגינו יינתנו ימי כישרות לחברים.

א. כן אין מניעה לכך.

ב. כל ממונה בטיחות בעל אישור כשירות יוכל להיות חבר והכל בהתאם לתקנון הלשכה.

על תחזוקת האתר אחראית מנהלת משרד הלשכה – איריס בטלפון……

א. הארגון הנוכחי לא מצליח לעמוד ביעדים והמשימות שלו במשך שנים, ראו דו"ח רשם העמותות.

ב. תחרות זה דבר בריא ואין שום מניעה שיקום גוף נוסף.

ג. אכן הארגון קיים המון שנים, יש לי רק שאלה אחת אליך, מה הארגון נתן לך במהלך שנות חברותך?

אכן היה עדיף גוף אחד, אנו רוצים להיות הגוף האחד והיחיד שייצג את כלל ממוני הבטיחות.

א. המטרות שלנו שונות ממטרות הארגון הנוכחי, הן מטרות ממוקדות ספציפיות וברות יישום.

ב. אנחנו נהיה ארגון רזה שלא יעמיס עלויות על הממונים ויביא כספים מבחוץ.

ג. אנחנו מביאים דם צעיר, רוח חדשה ומחשבה יצירתית אשר תביא לשינוי בתפיסת תפקיד הממונה.

ד. אנחנו מתחייבים לפעול ליישום דו"ח ועדת אדם.

ה. מתחייבים לשקיפות מלאה.

א. ימי עיון איכותיים ומוזלים ( ובשלב ההקמה אף בחינם , בהתאם למגבלות ).

ב. יעוץ משפטי בהתאם לנהלי הלשכה.

ג. שותפות מלאה.

א. אנחנו דואגים לעתיד שלנו ולא משאירים אותו ליד הגורל.

ב. בטיחות זה לדאוג גם לאחר ובצוות ההקמה ישנם אנשים שזה מהות אישיותם.

את ממוני הבטיחות בארץ, אין שום גוף עסקי שמסתתר מאחור.

בשלב הראשון אין עלות הצטרפות, לאחר מספר חודשים בהתאם להחלטת אסיפה כללית יוגדר סכום חברות אשר בגינו יינתנו ימי כישרות לחברים.

א. כן אין מניעה לכך.

ב. כל ממונה בטיחות בעל אישור כשירות יוכל להיות חבר והכל בהתאם לתקנון הלשכה.

על תחזוקת האתר אחראית מנהלת משרד הלשכה – איריס בטלפון……

א. הארגון הנוכחי לא מצליח לעמוד ביעדים והמשימות שלו במשך שנים, ראו דו"ח רשם העמותות.

ב. תחרות זה דבר בריא ואין שום מניעה שיקום גוף נוסף.

ג. אכן הארגון קיים המון שנים, יש לי רק שאלה אחת אליך, מה הארגון נתן לך במהלך שנות חברותך?

אכן היה עדיף גוף אחד, אנו רוצים להיות הגוף האחד והיחיד שייצג את כלל ממוני הבטיחות.

א. המטרות שלנו שונות ממטרות הארגון הנוכחי, הן מטרות ממוקדות ספציפיות וברות יישום.

ב. אנחנו נהיה ארגון רזה שלא יעמיס עלויות על הממונים ויביא כספים מבחוץ.

ג. אנחנו מביאים דם צעיר, רוח חדשה ומחשבה יצירתית אשר תביא לשינוי בתפיסת תפקיד הממונה.

ד. אנחנו מתחייבים לפעול ליישום דו"ח ועדת אדם.

ה. מתחייבים לשקיפות מלאה.

א. ימי עיון איכותיים ומוזלים ( ובשלב ההקמה אף בחינם , בהתאם למגבלות ).

ב. יעוץ משפטי בהתאם לנהלי הלשכה.

ג. שותפות מלאה.

א. אנחנו דואגים לעתיד שלנו ולא משאירים אותו ליד הגורל.

ב. בטיחות זה לדאוג גם לאחר ובצוות ההקמה ישנם אנשים שזה מהות אישיותם.

את ממוני הבטיחות בארץ, אין שום גוף עסקי שמסתתר מאחור.

בשלב הראשון אין עלות הצטרפות, לאחר מספר חודשים בהתאם להחלטת אסיפה כללית יוגדר סכום חברות אשר בגינו יינתנו ימי כישרות לחברים.

א. כן אין מניעה לכך.

ב. כל ממונה בטיחות בעל אישור כשירות יוכל להיות חבר והכל בהתאם לתקנון הלשכה.

Share on Facebook