השתתפות לשכת ממוני הבטיחות ב"פורום המייעץ לשר הכלכלה לגיבוש תכנית כלכלית להתמודדות עם השלכות משבר הקורונה במשק הישראלי"

כפי שהצהרנו, אחת ממטרות עמותת לשכת ממוני הבטיחות בשראל- מקצוענים זה אנחנו הינה לפעול למען קידומם המקצועי של ממוני הבטיחות בין היתר לפי המלצות "וועדת אדם".

אנו שמחים לבשר לכם, בהמשך להצטרפות לשכת ממוני הבטיחות "לבג"צ העצמאיים", חבר הנהלת העמותה – מר דרור גליקסמן משמש כנציג עמותת לשכת ממוני הבטיחות בישראל (ע.ר).

ב"פורום המייעץ לשר הכלכלה לגיבוש תכנית כלכלית להתמודדות עם השלכות משבר הקורונה במשק הישראלי".

דו"ח הפורום המייעץ פורסם במאי 2020 מצ"ב הדו"ח

רשימת המשתתפים בצוותים  לפי ענפים מצ"ב נספח 1 לדו"ח הפורום. תשומת ליבכם לעמוד 71 שורה 10 ולעמוד 78 שורה 207.

לשכת ממוני הבטיחות בישראל תמשיך ותפעל למען קידומם המקצועי של ממוני הבטיחות בכל הכלים העומדים לרשותה.

ביחד נעשה ונצליח

מצ"ב דף פתיחה, וקיטוע מתוך נספח 1 לדו"ח

 

Share on Facebook