מאמרים מקצועיים

  1. אחריות ואחראים בעבודות בנייה- מבוא
  2. אחריות היזם או המזמין באתר בנייה
  3. חשיבותו וכשירותו של מנהל עבודה באתר בנייה