חומרים פרסומים ועדכונים מתא בנייה בלשכת ממוני הבטיחות

מסמכים מאת לשכת ממוני הבטיחות

  1.   מצ"ב תגובת לשכת ממוני הבטיחות בישראל לדו"ח הערכת השפעת הנטל הרגולטורי (RIA )- תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה)  

 

מאמרים מקצועים

  1. אחריות ואחראים בעבודות בנייה- מבוא
  2. אחריות היזם או המזמין באתר בנייה
  3. חשיבותו וכשירותו של מנהל עבודה באתר בנייה