תגובת לשכת ממוני הבטיחות לדו"ח השפעת נטל רגולטורי,תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה)

קישור לתגובת לשכת ממוני הבטיחות בישראל