תקציר יום עיון בנושא מחלות מקצוע

טופס בל 200- תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה וולתשלום גמלת נכות מעבודה

טופס בל 202- תביעה למחלת מקצוע

טופס בל 211- תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה

טופס בל 250- בקשה לקבלת טיפול רפואי לנפגע עבודה- שכיר טופס בל 283- אישור לקבלת טיפול רפואי לנפגע עבודה- עצמאי

פקודת התאונות ומחלות משלח היד (הודעה) 1945 תקנות התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה),

תשיא-1951 תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה – רשימה נוספת), תשם-1980

‏‏תקציר מצגת – חקירת תאונות עבודה,

מחלות מקצוע ופגיעות מיקרוטראומה והדרכים להתמודד מולן – עורך דין רוני שדה