מנהל הבטיחות – הודעה בדבר הארכת תוקף אישורים רגולטוריים – 21/07/2020

נהלי הלשכה – נוהל 003 – התקשרות עם ספקים – 22.07.2020

נהלי הלשכה – נוהל 002 – קופה קטנה וכספים – 22.07.2020

נהלי הלשכה – נוהל 001 – נוהל הנהלים – 22.07.2020

פרוטוקול מספר 6 – 14.7.2020

אתר לשכת הממונים גם במכשירים המסוננים – אפליקציית כושר פליי – 16.07.2020

בס"ד

לאחר הגשת בקשת ממונה בטיחות חבר הלשכה, לצרף את אתר הלשכה לאפליקציית "כושר פלי" למכשירים חכמים מסוננים המתאימים לאופי המשתמש הדתי/חרדי

נענתה מערכת האפליקציה והוסיפה את אתר לשכת הממונים ל"ארסנל" האתרים המאושרים בדפדפן המסונן שלה

מצ"ב קישור להורדת האפליקציה למי שחפץ בכך – https://kosherplay.com/

בקשה לצמצום זמני של ימי העיון – 12.07.2020

Share on Facebook