תגובת לשכת ממוני הבטיחות בישראל לדו"ח הערכת השפעת הנטל הרגולטורי (RIA )- תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה)

התייחסות לשכת ממוני הבטיחות להגדרת תיקון יסודי של עגורן צריח ונספח

דרישה להגדרת "תיקון יסודי" בתקנות עגורני צריח.

התייחסות לשכת ממוני הבטיחות להגדרת תיקון יסודי של עגורן צריח ונספח

התייחסות לשכת ממוני הבטיחות להצעת חוק לשמירה על בטיחות במעליות

התייחסות לשכת ממוני הבטיחות לריה בנושא מעליות – 6.2.2022