מסירת מידע והדרכה 28.6 יום א

מיקום: אבן גבירול יד השושנים תל אביב
תאריך התחלה: 28.6.2020
מספר מפגשים: 3

תגובת לשכת ממוני הבטיחות לדו"ח השפעת נטל רגולטורי,תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה)

קישור לתגובת לשכת ממוני הבטיחות בישראל

 

מאמר דעה מתוך עיתון "כלכליסט"- שר הבטיחות בעבודה

 

מאמר מתוך עיתון כלכליסט, באשר לצורך לשר יעודי בתחום הבטיחות בעבודה

גם לשכת ממוני הבטיחות בישראל (ע.ר) מוזכרת במאמר בתור הגוף שצריך להתייעץ איתו. 

 

 

הארכת אישור כשירות ממונה בטיחות, בשל משבר הקורונה

הודעה חשובה לממוני הבטיחות בישראל

בעקבות פניית היועמ"ש של לשכת ממוני הבטיחות בישראל – מקצוענים זה אנחנו (ע.ר), עורך הדין רוני שדה אל מינהל הבטיחות בנושא הפחתת נטל רגולטורי בשל משבר הקרונה מתאריך 11.04.20
התקבלה הבוקר תשובה רשמית מאת, מר אריק טייב , מנהל תחום רישוי והסמכות במינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

להלן תשובתו:
"אישור שפקע ותוקפו הוארך לפי חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (כהונות, הסמכות, אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים) ( הוראת שעה- נגיף הקורונה החדש), התש"ף-202, יראו אותו כאילו עמד בתוקפו גם בימים אלה עד שיעבור החוק בכנסת".

המשמעות החשובה:

אישור כשירות שתוקפו פג/ יפוג בין 10.3.20 -30.6.20, תוקפו יוארך באופן אוטומטי  ל-3 חודשים מיום התפוגה.

ביחד נעשה ונצליח. עו"ד רוני שדה והנהלת לשכת ממוני הבטיחות- מקצוענים זה אנחנו (ע.ר).

השתתפות לשכת ממוני הבטיחות ב"פורום המייעץ לשר הכלכלה לגיבוש תכנית כלכלית להתמודדות עם השלכות משבר הקורונה במשק הישראלי"

כפי שהצהרנו, אחת ממטרות עמותת לשכת ממוני הבטיחות בשראל- מקצוענים זה אנחנו הינה לפעול למען קידומם המקצועי של ממוני הבטיחות בין היתר לפי המלצות "וועדת אדם".

אנו שמחים לבשר לכם, בהמשך להצטרפות לשכת ממוני הבטיחות "לבג"צ העצמאיים", חבר הנהלת העמותה – מר דרור גליקסמן משמש כנציג עמותת לשכת ממוני הבטיחות בישראל (ע.ר).

ב"פורום המייעץ לשר הכלכלה לגיבוש תכנית כלכלית להתמודדות עם השלכות משבר הקורונה במשק הישראלי".

דו"ח הפורום המייעץ פורסם במאי 2020 מצ"ב הדו"ח

רשימת המשתתפים בצוותים  לפי ענפים מצ"ב נספח 1 לדו"ח הפורום. תשומת ליבכם לעמוד 71 שורה 10 ולעמוד 78 שורה 207.

לשכת ממוני הבטיחות בישראל תמשיך ותפעל למען קידומם המקצועי של ממוני הבטיחות בכל הכלים העומדים לרשותה.

ביחד נעשה ונצליח

מצ"ב דף פתיחה, וקיטוע מתוך נספח 1 לדו"ח

 

עדכון חשוב לקראת ימי עיון של לשכת ממוני הבטיחות

שלום ממונים וממונות יקרים 

מצ"ב הודעת הלשכה בדבר השתתפות בימי עיון, 

אל תגידו לא ידענו

           עדכון בדבר השתתפות בימי עיון 11.05.2020

 (לחץ על השורה בכדי להתנתב לעדכון)