תקנות העוסקים בתכשירי הדברה – מסמך RIA להערות הציבור – 24.12.2020

תקנות העוסקים בתכשירי הדברה – מסמך RIA להערות הציבור

חומרים פרסומים ועדכונים מתא חומרים מסוכנים וגהות בלשכת ממוני הבטיחות

מסמכים מתא חומרים מסוכנים

 

מאמרים מקצועים

  1. גופי החרום בישראל לא ערוכים לטיפול באירועי חומרים מסוכנים תקריות חומרים מסוכנים
  2. מנחה לניהול בטיחות בשגרת קורונה – נכון ל 01.05.2020