את מי אתם מייצגים?

את ממוני הבטיחות בארץ, אין שום גוף עסקי שמסתתר מאחור.