האם אני יכול להיות חבר בשני הארגונים?

א. כן אין מניעה לכך.

ב. כל ממונה בטיחות בעל אישור כשירות יוכל להיות חבר והכל בהתאם לתקנון הלשכה.

Share on Facebook