למה שני גופים מייצגים, לא עדיף גוף אחד?

אכן היה עדיף גוף אחד, אנו רוצים להיות הגוף האחד והיחיד שייצג את כלל ממוני הבטיחות.

Share on Facebook