וועדה מייעצת לחומרים מסוכנים וגהות

חומרים מסוכנים הנו נושא רחב היקף וכמעט כל ארגון, מפעל ותעשיה מיצרים או עושים שימוש בחומרים מסוכנים. נושא זה סובל מחסר בהכשרה הראשונית של הממונים והן בהמשך בימי כשירות ובקורסים.

לכן חשוב להרחיב ולקדם:
• חקיקה תעסוקתית לעבודה בטוחה עם חומרים מסוכנים ולהרחיב החקיקה לגהות תעסוקתית בעבודה עם חומרים מסוכנים
• הכשרה רחבה בנושאים של חומרים מסוכנים וגהות תעסוקתית
פעילויות נוספות לקידום חקיקה ומודעות בנושאים של חומרים מסוכנים וגהות:
• השתתפות בועדות הכנסת לקידום חקיקה בנושא בטיחות בתעסוקה וחומרים מסוכנים
• השתתפות בועדות תקינה במכון התקנים הישראלי לתקנים בנושאים אלה ונושאים משלימים
• השתתפות בפורום תעשיות חומרים מסוכנים בהתאחדות התעשיינים לקידום סביבת עבודה בטוחה ובטיחות עבודה בחומרים מסוכנים
• השתתפות בפורום בוני הארץ לקידום המודעות לסיכוני חומרים מסוכנים בתהליכי הבניה וקידום שימוש בציוד מגן אישי, הדרכות וניטורים סביבתיים-תעסוקתיים להורדת תחלואה עתידית לעובדים בענף

פיני זלץ – יו"ר הוועדה המייעצת לתא חומרים מסוכנים וגהות

Share on Facebook