וועדה מייעצת לעורכי מבדקים במוסדות חינוך

אבישי מ' רייכמן, ממונה בטיחות החל משנת 2012 , בעל ניסיון רב בתחומי הבטיחות ובריאות ציבור בתחומי מוסדות חינוך רווחה, מחזיק בהסמכות רבות ובינהן: בטיחות אש, כתיבת תוכנית לניהול בטיחות , מדריך מוסמך ועוד.

עובד רשות מקומית וגם עצמאי, עיקר עבודתי הינו בתחומי הבטיחות הקשורים למוסדות חינוך ורווחה .

הניסיון שלי בתחומי הבטיחות תורם רבות לקידום בטיחות עבור הדור הצעיר.
אני דוגל בהטמעת הבטיחות בעיקר בתחומי מוסדות החינוך ורווחה למען העובדים בהם ולמען ילדנו, דבר המביא ערכים חשובים שתורמים לחינוך והטמעת המודעות לבטיחות וגהות בקרב הציבור.

מטרות תא עורכי מבדקי בטיחות במוסדות החינוך:
1. להשפיע לשיפור תרבות הבטיחות וגהות במוסדות חינוך ורווחה ועובדי מגזרים אלו.
2. לקדם את מקצוע ממונה הבטיחות בדגש על עורכי מבדקי בטיחות במוסדות החינוך, וקידום הדור הצעיר, ע"י שילובם במידת באפשר בוועדות הבטיחות ועוד.
3. ליצור חזית ובית המייצג את אנשי הבטיחות מול הרגולטור וגורמים השונים

אבישי מ’ רייכמן – יו"ר הוועדה המייעצת לעורכי מבדקים במוסדות חינוך

Share on Facebook