בטיחות בעבודה עם קבלנים *עכו*

כל עבודה הנעשית בעזרת קבלנים חיצוניים, טומנת בחובה סיכונים הן עקב אופי העבודה שאינה בליבת העשייה של מזמין העבודה והן עקב התרשלות צפויה של מזמין העבודה בבחירת הקבלן. ביום עיון ייחודי זה נבחן לעומק את מעורבותו לפי הדין של ממונה הבטיחות הנדרשת לעת עבודה עם קבלנים בשטח המפעל ולרבות את ניהול הסיכונים המיטבי הן לפי דין ונוהל מפע"ר והן לפי הנעשה במקומות עבודה מובילים במשק.

יום הכשירות יועבר ע׳י עו׳ד רוני שדה.

מה בתוכנית

 • שעות: 09:00-15:00
 • מחיר:100 ₪
 • מיקום: בית יד לבנים ויצמן 11 עכו
 • מספר מפגשים: 1
 • אישור כשירות: 1084601
 • תאריך התחלה: 03/01/2024
 • תאריך סיום: 03/01/2024
 • אשכול: 5

ימי עיון נוספים קרובים

27 Jun - 23 Jul

מארז השתלמויות – עדכון בחיקוקי הבטיחות ובנהלי מפע"ר *צפון* עו"ד רוני שדה
 • 08:30-16:00
 • 953316, 959326, 944274
 • אשכול: 5

28 May - 28 May

הכנס השנתי ה 5 תכן בטיחות אש במבנים
 • 08:00-16:30
 • 1109675
 • אשכול: 12

25 Jul - 25 Jul

בטיחות בעבודה עם קבלנים *ראשון לציון* עו"ד רוני שדה
 • 15:00-20:00
 • 1084601
 • אשכול: 5

03 Dec - 03 Dec

ציוד מגן אישי *ראשון לציון* יהודה נייקרוג
 • 15:00-20:00
 • 1041657
 • אשכול: 5
Share on Facebook