הכנס השנתי של העמותה הישראלית למיגון מפני אש NFPAIL

המרכז לבטיחות אש

יום כשירות בביצוע המרכז לבטיחות אש לונגו בשיתןף לשכת ממוני הבטיחות בישראל

מה בתוכנית

 • שעות: 08:00-17:00
 • מחיר:150 - כולל ארוחת צהריים ₪
 • מיקום: אוניברסיטת תל אביב אולם סמולמרש
 • מספר מפגשים: 1
 • אישור כשירות: 1022225
 • תאריך התחלה: 29/11/2022
 • תאריך סיום: 29/11/2022
 • אשכול: 8
 • הורד אישור כשירות: קובץ זמין

ימי עיון נוספים קרובים

01

May

01

May

בטיחות בחשמל 1 *נתניה

דוד מזרחי

 • 15:00-20:00
 • אישור כשירות: 954701
 • אשכול: 7

10

May

10

May

בטיחות בחשמל 1 *נתניה

דוד מזרחי

 • 15:00-20:00
 • אישור כשירות: 954701
 • אשכול: 7

21

Mar

21

Mar

03

May

31

May

השתלמות ממונה בטיחות אש

המרכז לבטיחות אש - לונגו

 • 08.00-16:00
 • אישור כשירות: 818050
 • אשכול: 8
כל הזכויות שמורות ללשכת ממוני הבטיחות
Share on Facebook