השתלמות ממונה בטיחות אש

מה בתוכנית

 • שעות: 08.00-16:00
 • מחיר:1450 ₪
 • מיקום: מרכז לבטיחות אש קיסריה
 • מספר מפגשים: 5 ימים כולל הדרכה מעשית בכיבוי שרפות (2.11, 8.11, 15.11, 22.11, 29.11)
 • אישור כשירות: 818050
 • תאריך התחלה: 02/11/2022
 • תאריך סיום: 29/11/2022
 • אשכול: 8

מה נקבל

אישור כשירות 5 ימים

 • ההשתלמות היחידה הכוללת הדרכה מעשית בכיבוי שריפות

ימי עיון נוספים קרובים

01 May - 01 May

בטיחות בחשמל 1 *נתניה דוד מזרחי
 • 15:00-20:00
 • 954701
 • אשכול: 7

10 May - 10 May

בטיחות בחשמל 1 *נתניה דוד מזרחי
 • 15:00-20:00
 • 954701
 • אשכול: 7

03 May - 31 May

השתלמות ממונה בטיחות אש המרכז לבטיחות אש - לונגו
 • 08.00-16:00
 • 818050
 • אשכול: 8
Share on Facebook