השתלמות ממונה בטיחות אש

מה בתוכנית

 • שעות: 08.00-16:00
 • מחיר:1450 ₪
 • מיקום: מרכז לבטיחות אש קיסריה
 • מספר מפגשים: 5 ימים כולל הדרכה מעשית בכיבוי שרפות (3.5, 10.5, 17.5, 24.5, 31.5)
 • אישור כשירות: 818050
 • תאריך התחלה: 03/05/2023
 • תאריך סיום: 31/05/2023
 • אשכול: 8

מה נקבל

אישור כשירות 5 ימים

 • ההשתלמות היחידה הכוללת הדרכה מעשית בכיבוי שריפות

ימי עיון נוספים קרובים

27 Feb - 27 Mar

מארז השתלמויות – עדכון בחיקוקי הבטיחות ובנהלי מפע"ר *באר שבע* עו"ד רוני שדה
 • 08:30-16:00
 • 953316, 959326, 944274
 • אשכול: 5

09 Oct - 09 Oct

בטיחות במחסנים *באר שבע* טל לוי
 • 15:00-20:000
 • 1041660
 • אשכול: 5

07 Aug - 07 Aug

בטיחות במחסנים *באר שבע* טל לוי
 • 15:00-20:000
 • 1041660
 • אשכול: 5

08 Feb - 08 Feb

מיגון מכונות – תכנון מגינים *חיפה* מורן טולדו
 • 15:00-20:00
 • 1036867
 • אשכול: 5
Share on Facebook