ניהול סיכונים למטרת כתיבת תכנית ניהול הבטיחות

אבי גריפל

תקנות חוק הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול בטיחות) 2013 קובעות כי תכנית ניהול הבטיחות תתבסס, בין היתר, על תהליכי ניהול הסיכונים בארגון. תהליך ניהול הסיכוןנים בתקנות אלו שונה מתהליך הזה"ב המוכר, היות והוא כולל חמישה שלבים ("זה-נקי): זיהוי גורמי סיכון, הערכת סיכונים, ניתוח שיטות לבקרת הסיכון, קבלת החלטה לבקרת הסיכון ויישום הבקרה.
נלמד על שיטות שונות לניהול הסיכונים כנדרש בתקנות, תוך התייחסות לסקר סיכונים כללי, ניתוחי בטיחות של מטלות שגרתיות (JSA: Job Safety Analysis) וכן שיטות ניהול סיכונים המתאימות לתעשייה תהליכית.
נדון בסוגיות של סיכון קביל, אחריות לפיקוח על תהליכי ניהול הסיכונים, ואחריות תופס המפעל והממונה על הבטיחות לעניין ביצעו ניהול סיכונים בארגון.

יום העיון מועבר על-ידי דר' אבי גריפל המלמד ניהול בטיחות בפקולטה להנדסה אזרחית בטכניון ובאוניברסיטת אריאל, יועץ לבטיחות בחברות בניה שונות, ופרסם ספרים ומחקרים בבטיחות. ביצע ניהולי סיכונים עבור חברות מובילות, וביניהן אל על (תחזוקת מטוסים), נובל אנרגי (אסדות הגז ותחנות החוף), ק.צ.א.א, וחברות בענף הבניה. דר' אבי גריפל פיתח את התוכנית ואת חומרי הלימוד לקורס "מכין תכנית" בטיחות, ומלמד נהיול סיכונים בהשתלמות "מכין תוכנית" מאז שנת 2016

מה בתוכנית

 • שעות: 08.30-14.30
 • מחיר:90 ₪
 • מיקום: קישור ל ZOOM ישלח לנרשמים ביום ההרצאה
 • מספר מפגשים: 1
 • אישור כשירות: 866132
 • תאריך התחלה: 09/10/2021
 • תאריך סיום: 09/10/2021
 • אשכול: 5
 • הורד אישור כשירות: קובץ זמין

ימי עיון נוספים קרובים

01

May

01

May

בטיחות בחשמל 1 *נתניה

דוד מזרחי

 • 15:00-20:00
 • אישור כשירות: 954701
 • אשכול: 7

10

May

10

May

בטיחות בחשמל 1 *נתניה

דוד מזרחי

 • 15:00-20:00
 • אישור כשירות: 954701
 • אשכול: 7

21

Mar

21

Mar

03

May

31

May

השתלמות ממונה בטיחות אש

המרכז לבטיחות אש - לונגו

 • 08.00-16:00
 • אישור כשירות: 818050
 • אשכול: 8
כל הזכויות שמורות ללשכת ממוני הבטיחות
Share on Facebook