דרום

28 Nov - 28 Nov

ריענון מדריכי עבודה בגובה חברת : פ.ס.ק רופ אקסס יבנה
 • 08:00-18:00
 • 752705
 • אשכול: 10

20 Dec - 20 Dec

ריענון מדריכי עבודה בגובה חברת : פ.ס.ק רופ אקסס יבנה
 • 08:00-18:00
 • 752705
 • אשכול: 10

02 Jan - 02 Jan

מחלות מקצוע בעקבות חשיפה לגורמים ביולוגיים ודרכי התמודדות *באר שבע* אינה קרסנוב ליטבק
 • 15:00-20:00
 • 1075352
 • אשכול: 9

19 Feb - 19 Feb

בטיחות בעבודה עם קבלנים *באר שבע* עו"ד רוני שדה
 • 15:00-20:00
 • 1084601
 • אשכול: 5

20 Feb - 20 Feb

ריענון מדריכי עבודה בגובה חברת : פ.ס.ק רופ אקסס יבנה
 • 08:00-18:00
 • 752705
 • אשכול: 10

16 Apr - 16 Apr

בירור סיבות ונסיבות תאונות עבודה *באר שבע* זוהר רז
 • 15:00-20:000
 • 925695
 • אשכול: 5

18 Jun - 18 Jun

בטיחות בקרינה מייננת *באר שבע* יוסי קופל
 • 15:00-20:00
 • באישור
 • אשכול: 1

03 Jul - 03 Jul

מיגון מכונות – תכנון מגינים *באר שבע* מורן טולדו
 • 15:00-20:00
 • 1036867
 • אשכול: 5

25 Jul - 25 Jul

הכנת תוכנית בטיחות לחילוץ ממבנים בשטח מפעל *באר שבע* עוזי זומר
 • 15:00-20:00
 • 1075360
 • אשכול: 9

07 Aug - 07 Aug

בטיחות במחסנים *באר שבע* טל לוי
 • 15:00-20:000
 • 1041660
 • אשכול: 5

11 Sep - 11 Sep

ניהול סיכונים בעבודה עם בע"ח בחקלאות *באר שבע* אסף כהן
 • 15:00-20:00
 • 1049904
 • אשכול: 1

09 Oct - 09 Oct

ציוד מגן אישי *באר שבע* יהודה נייקרוג
 • 15:00-20:00
 • 1041657
 • אשכול: 5
טען עוד
Share on Facebook